Heeft U vragen of opmerkingen over deze site, dan kunt U bellen met Cor Loeffen, bereikbaar onder telefoon nr 077-3061070 of kunt U een mailtje sturen naar britsbridge@gmail.com